en
RDF - Open Field
4 Aprilie 2019

Comunicat de interes public SEVESO

SC RDF SRL, cu sediul în Zona Industrială nr. 3A, Loc. Șofronea, Jud. Arad, declarăm faptul că amplasamentul societății noastre, situat în Zona industrială nr. 3A, Loc. Șofronea, Jud. Arad, intră sub incidența reglementărilor legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major, în care sunt implicate substanțe periculoase.

Notificarea prevăzută la art. 7 alin. (1) și raportul de securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorităților competente, și anume ISU Arad și Agenția Națională de Mediu Arad. Acestea au fost predate pe suport de hârtie, în trei exemplare, cât și în format electronic.

În cadrul amplasamentului SC RDF SRL sunt desfășurate următoarele activități: depozitare și comercializare de cereale, depozitare și comercializare de inputuri pentru agricultură, activități agricole, precum și depozitare și comercializare de făină și tărâță.

Inputurile pentru agricultură sunt:
îngrășăminte chimice
pesticide: insecticide, fungicide și foliare

Substanța periculoasă de pe amplasamentul SC RDF SRL, cu impact în caz de accident major, este azotatul de amoniu. Azotatul de amoniu, dacă intră în contact cu combustibil (benzină, motorină) și foc, poate provoca un accident major, cu impact asupra mediului și a personalului implicat.

În caz de incendiu, se utilizează apă din abundență (inundare cu apă) și extinctoare cu praf sau dioxid de carbon pentru răcire.

Pentru a spori prevenția în rândul publicului, SC RDF SRL a semnalizat la sediul societății prin diverse mijloace de informare în caz de accident – un panou informativ instalat la intrarea în sediul administrativ, cât și avertismente amplasate pe fiecare ambalaj de produs. Pe lângă această măsură, am informat locuitorii comunei printr-un panou cu informații generale, aparținând Primăriei Șofronea.

Conform legii 59/2016, în conformitate cu art. 20 alin. (5), ultima vizită efectuată pe amplasament de către autoritățile competente cu atribuție de inspecție (ISU Arad, Agenția de Mediu, Garda de Mediu) a avut loc în aprilie 2019.

Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție pot fi solicitate la ISU Arad.

Mai multe informații relevante se pot obține la sediul SC RDF SRL, la telefon 0257 288 118 sau pe adresa de email office@rdf-office.ro