en
RDF - Open Field
3 Iulie 2018

Pregătirea solului pentru culturile de toamnă după recoltat

Ne aflăm în plină campanie de recoltare a orzului, rapiței și grâului, dar, așa cum ne-a obișnuit de la începutul anului, vremea este deosebit de capricioasă, perioadele bune alternând cu perioade de instabilitate accentuată, cu precipitații abundente și temperaturi scăzute.

Datorită capriciilor vremii, lucrările de recoltare se desfășoară anevoios, cu pierderi la cultura rapiței prin scuturarea lanurilor, cu lanuri de orz și grâu culcate la pământ, cu pericolul încolțirii la grâu și, la fiecare ploaie, cu scăderi la indicii grâului (gluten, greutate hectolitrică). Odată cu lucrările de recoltat, fermierii încep pregătirile pentru noul an agricol. Odată elaborate planurile de culturi pentru noul an, concomitent cu recoltatul, mulți fermieri declanșează pregătirea terenului pentru culturile de toamnă.

După acest val de ploi abundente din această lună (în unele zone au căzut peste 100 l de apă), meteorologii ne amenință în lunile iulie și august cu temperaturi de foc peste 40⁰C la umbră și cu precipitații sub limitele mediilor lunare. În aceste condiții, pregătirea terenului pentru culturile de toamnă devine o lucrare de maximă importanță, mai ales pentru cultura rapiței, cultură care necesită un pat germinativ pregătit grădinărește datorită semințelor mici.

În funcție de specificul fiecărei zone agricole, în funcție de solurile pe care le lucrăm, se pot adopta mai multe scheme tehnologice de pregătire a terenului. Pe solurile ușoare, fără exces de umiditate, dacă în anul agricol anterior aceste soluri au fost arate adânc în toamna trecută, se poate după recoltare să se efectueze o lucrare de dezmiriștit, urmată de aplicarea unui erbicid pe bază de Glifosat, pentru combaterea samulastrei și a buruienilor ce vor răsări, urmând ca în toamnă să se aplice una-două treceri cu discul în preajma semănatului pentru a realiza un pat germinativ corespunzător semănatului. Sunt, însă, terenuri pe unele zone agricole, terenuri grele cu exces de umiditate, care necesită în fiecare an efectuarea arăturii ca lucrare de bază, pentru a putea elimina pierderile de recoltă cauzate de băltiri în anii cu precipitații abundente.

În acest an, la această oră, după precipitațiile căzute în ultima perioadă, lucrările de pregătire a terenului pentru culturile de toamnă 2018 se pot efectua în condiții bune. Se poate aplica următoarea schemă tehnologică pentru pregătirea patului germinativ, mai ales pentru cultura rapiței. Imediat după recoltat, se execută o arătură de 25 cm, urmată de o lucrare cu grapă cu discuri, pentru a evita întărirea brazdelor în condiții de secetă și pentru a acumula mai bine eventualele precipitații care vor veni până la semănatul culturii de toamnă. Samulastra și buruienile care vor răsări pe perioada de vară pot fi combătute cu erbicid pe bază de Glifosat sau prin distrugere mecanică în toamnă printr-o trecere cu discul.

Soluția cea mai bună de distrugere a buruienilor este cea prin erbicidare, pentru a limita numărul trecerilor cu utilajele agricole, pentru a evita pierderea apei din sol. Pe terenurile destinate culturii de rapiță, la sfârșitul lunii august se vor aplica îngrășămintele complexe pe terenul discuit, urmând ca prin următoarea lucrare de pregătit cu combinatorul să se încorporeze îngrășămintele și să se finalizeze pregătirea terenului pentru semănat. Un teren bine pregătit, cu o umiditate corespunzătoare duce la o răsărire rapidă, uniformă și cu o densitate corespunzătoare a culturii de rapiță. Acest lucru va determina o vegetație corespunzătoare a culturii, acumularea substanțelor necesare unei iernări care să reducă pierderile cauzate de îngheț, care se manifestă cu precădere la plantele care intră în iarna și nu sunt la stadiul de vegetație corespunzător.

Dacă se începe târziu după eliberarea terenului la lucrările specifice de pregătit, după ce terenul se usucă, dacă se fac arături bolovănoase sau chiar lucrări cu discul pe teren uscat și nu se asigură un pat germinativ corespunzător sau dacă, pentru a pregăti terenul corespunzător, suntem obligați să facem lucrări repetate, ceea ce va duce la pierderea apei din sol și sămânța se pune în teren uscat, procesul de răsărire va fi greoi. Probabilitatea ca unele semințe să germineze și apoi să moară colțul din lipsă de apă este ridicată, densitatea nu va fi cea propusă, vegetația și pregătirea pentru iarnă nu va fi corespunzătoare, ceea ce va duce la pierderi de plante în timpul iernii.

Aceste lucrări sunt foarte importante și, dacă sunt făcute cu profesionalism și în concordanță cu condițiile meteo, adaptate pentru specificul zonei unde lucrăm, ne pot da culturi viguroase, sănătoase și pregătite pentru a suporta rigorile iernii, iar în primăvară vom avea culturi viabile pentru obținerea unor producții bune atât cantitativ, cât și calitativ și, implicit, eficiente din punct de vedere economic.